Welcome

92 albums are present for 9a1jsbweb


Diplome i pehari 2017

Aktivnosti u travnju 2017

Profile Photos

2016 Aktivnosti Kolovoz-Prosinac

Diplome i pehari 2016

Aktivnosti u svibnju i lipnju

2016 Aktivnosti srpanj-rujan

Aktivnosti u travnju 2016

10. siječnja – posljedice olujnog nevremena

Hamfest Lipik

Aktivnosti udruge studeni-prosinac

Brod 2015

Aktivnosti udruge Lipanj – Prosinac

Ljeto u Brodu

Aktiviranje banda 50 MHz - 6m

Diplome i pehari 2015

8. redovita godišnja izvještajna Skupština

Prezentacija za Dan zaštite i spašavanja

15.02.2015. VHF Contest "Brod"

Dani ZTK Slavonski Brod – Katarinski sajam 2014.

Održan ispit za „P“ razred amaterskih radio operatora

Edukativni izlet u Baranju

Održan tečaj ...

Diplome i pehari 2014

Akcija prikupljanja humanitarne pomoći

Radioamaterska tehnika – antena DK7ZB

7. Redovna godišnja izvještajna Skupština udruge

26.02.2014. Mala škola amaterskog radija u Slavonskom Kobašu

Prezentacija udruge na Katarinskom sajmu 2013.

Radioamaterska radionica

Natjecanja srpanj-listopad 2013

Obnova procelja

Aktivnosti u „Danima otvorenih vrata udruga“

Diplome i pehari 2013

Izrada i postavljanje novog antenskog sustava HF – VHF

Radovi na antenskim instalacijama

6. Izvještajna godišnja skupština

23.02.2013. Polaganje ispita

Katarinski sajam 2012

CQ WW DX CONTEST SSB 2012

Diplome i pehari 2011

Diplome i pehari 2012

Brod 2012

ZRF 2012

Aktivnost u natjecanjima IARU I. region.VHF Contest i 9A FIELD DAY 2012. SSB

CB Kupu „Slavonija“

Portabl CQ za Dan grada

Nova natjecateljska lokacija u JN95AE

VHF Contest "Brod 2012"

2. Izborna skupština RAU „Jelas“ 9A1JSB

Radovi na PPS-u

Posjet školske djece našoj udruzi

Postavljanje antena za KV

Hamfest RAU Jelas Slavonski Brod

Dan grada i Airsoft susreti na Petnji

Održavanje okoliša i objekta udruge

Obilježavanje Dana civilne zaštite 2011. u Slavonskom Brodu

Godišnja izvještajna skupština RAU „Jelas“ 9A1JSB

Dani otvorenih vrata

Zimski KV stupovi

XIV Dani tehničke kulture (2010)

Vježba "Veza 2010"

ZRF 2010

Dan BP županije 2010

Antene na UKV stupu

Dan BP županije 2010

Dan grada 2010

Skupština 2010

Lipik 2009

Kutina 2009

14.10.2009. Akcija DUZS-a

Antunovo 2009

Naše QSL-ke

Pozega 2008

Kutina 2008

Antunovo 2008

Ivanic 2009

Izrada KV stupa

Podizanje UKV stupa

Hrvatski ljetni kup 2009

Diplome i pehari 2009

Bjelovar 2009

Dan grada Slavonskog Broda 2009

Prva godišnja skupština

Osnivačka skupština

Dogovor o osnivanju

Prvi rođendan 9A1JSB

Diplome i pehari 2008

Lipik 2008

Uređenje klupskih prostorija

Pakrac 2008

Slike s takmičenja