Izrada i postavljanje novog antenskog sustava HF – VHF

The album contains 20 photos

01_slika.jpg02_slika.jpg03_slika.jpg04_slika.jpg
05_slika.jpg06_slika.jpg07_slika.jpg08_slika.jpg
09_slika.jpg10_slika.jpg11_slika.jpg12_slika.jpg
13_slika.jpg14_slika.jpg15_slika.jpg16_slika.jpg
17_slika.jpg18_slika.jpg19_slika.jpg20_slika.jpg