U proteklom periodu u članstvo RAU „Jelas“ primljeno je petero novih članova koji nemaju položenu radioamatersku kategoriju.Ocijenjujemo to kao dobar iskorak prema približavanju radioamaterizma mladima a i onim starijima koji će se ubuduće baviti amaterskim komunikacijama.

Tijekom naredna dva mjeseca udruga će organizirati internu obuku u prostorijama udruge i pripremu za polaganje kategorije „P“(početnik), a samo polaganje će se obaviti u suradnji sa radio klubom 9A1K iz Kutine u periodu o kojem ćemo biti izvješćeni iz 9A1K.