Dana 21. ožujka u prostorijama naše udruge održana je 8. redovita godišnja Skupština udruge. Skupštini je prisustvovala većina članstva potrebna za pravovaljano donošenje odluka i potvrđivanje izviješća svih odbora udruge za 2014. godinu kao i nekoliko gostiju udruge. Skupštinom udruge ravnalo je radno povjerenstvo skupštine u sastavu 9A7GZX Drago (predsjednik RAU), 9A6LRY Slobodan (v.d. rizničar RAU) i 9A3BZO Zorica (zapisničar). Na skupštini su prezentirana izviješća svih odbora kao i blagajnička i financijska izviješća za 2014. U svim podnesenim izviješćima izvjestitelji su podrobno pojasnili sva događanja i informacije te su nakon toga ista jednoglasno potvrđena i usvojena od strane članova skupštine.

Navedeni materijal se odnosio na izviješće o radu udruge za 2014, izviješće Nadzornog odbora udruge, izviješće Suda časti, financijsko izviješće za 2014. blagajničko izviješće, izviješće inventurnih komisija (osnovna sredstva, inventar te financijska sredstva blagajne) za 2014. godinu. Do kraja skupštine obrađivali su se neki novi prijedlozi za rad udruge u 2015. godini uslijed prezentacije plana rada za ovu godinu. Može se navesti (pored ostalih) kao najinteresantniju odluku skupštine da  iduća redovna godišnja Skupština u 2016. bude i Izborna skupština koja bi se trebala održati u mjesecu studenom ove godine. Ta je odluka na tragu smanjivanja financijskih izdataka za održavanje više ovakvih aktivnosti u kratkom vremenskom intervalu. Nakon radnog dijela skupštine pristupilo se zajedničkom druženju uz prigodnu zakusku.

Galerija slika