Vježba HRS-a u kriznim situacijama                                                    

Dana 25.04.2009.godine pod organizacijom HRS-a održana je vježba  koordinacije radioamatera u kriznim situacijama STON 2009. Uz mnoštvo radioamaterskih postaja iz županijskih i regionalnih centara u ovoj vježbi učestvovali su i radioamateri, članovi  RAU 9A1JSB.

Sa portabl lokacije a prema pravilniku izrađenom za ovu vježbu javljali su se članovi naše RAU i to ; na lokaciji JN85WF kolege 9A6IV(Ivica) i 9A6PMB(Marijan) a na lokaciji JN95AF kolega 9A1DL. Kolege su odradile javljanje na svim zadanim frekvencijama, u portablu i svim zadanim načinima rada te ispunili povjerenje I.O.RAU.Treba napomenuti da i u ovoj kao i u svim akcijama koje poduzimamo sve je urađeno iz privatnih sredstava članstva i ovo je najmanje čime se možemo odužiti našim kolegama na odrađenom zadatku.