Kako je i najavljeno u pozivu za održavanje skupštine u nedjelju 20. ožujka održana je 9. godišnja Izvještajna redovna skupština i 3. Izborna skupština udruge. Skupštini je prisustvovala natpolovična većina članstva sa pravom glasovanja te uvaženi gosti i prijatelji udruge, tako da se u prostorijama udruge okupilo oko dvadesetak prisutnih. Tijek skupštine vodio je predsjednik udruge Drago 9A7GZX koji je upoznao sve prisutne sa radom i aktivnostima u protekloj godini kao i sa planom za ovu godinu (2016.). Tajnica udruge Magdalena 9A7GZT podnijela je izviješće o stanju financija za proteklu godinu (financijsko izviješće) kao i izviješće komisija (financijsko i inventurno) te financijski plan za 2016. godinu. Sva izviješća su jednoglasno usvojena od strana skupštine. Potom se u radu prešlo na čin razrješavanja dužnosti dosadašnjeg Izvršnog odbora i drugih odbora udruge te potom na prijedloge i raspravu o imenovanju članova Izvršnog odbora kao i Nadzornog odbora za naredni period od četiri godine. Jednoglasno je usvojen prijedlog da će u narednom mandatu članovi Izvršnog odbora biti: 9A7GZX Drago (Predsjednik RAU), 9A7GZT Magdalena (Tajnica RAU), Ivan 9A6CC (Dopredsjednik RAU), Marijan 9A7ZZ (Član I.O. RAU), Miloslav 9A5RY (Član I.O. RAU), Martin 9A3BHN (Član I.O. RAU) i Marijan 9A6PMB (Član I.O. RAU). Jednoglasno je usvojen i prijedlog Skupštine za članove Nadzornog odbora RAU te će u narednom mandatu tu dužnost obavljati slijedeći članovi RAU: Ivica 9A6IV, Branko 9A7JVB i Goran 9A7DIP. Treba napomenuti da je novi I.O. usvojio planove za 2016. (aktivnosti i financija) koji je izradio prijašnji I.O. Ovim putem se zahvaljujemo kolegama koji su iznašli vremena te uveličali našu Skupštinu a to su Zoran 9A6JRZ, Damir 9A6IND i Zvonko 9A6DJX. Nakon skupštine okupljeni su se nastavili družiti uz svečanu okrjepu ugodan razgovor i dogovore oko daljnjih aktivnosti RAU.  Žao nam je što unatoč pozivima raznim strukturama koje čine sastavni dio našeg rada nitko nije našao vremena prisustvovati ovoj našoj Skupštini za koju držimo da može biti predložak mnogim udrugama i klubovima kao i samo vođenje i upravljanje udrugom te smatramo da ćemo se morati više angažirati oko upoznavanja našeg rada, aktivnosti i ostvarenja sa društvenim strukturama.