Radioamaterska udruga (RAU) „Jelas“ 9A1JSB osnovana je 2007. godine u Slavonskom Brodu. Osnivanje udruge poduzelo je deset građana radioamatera i podupirućih članova u cilju promicanja aktivnosti i rada u radioamaterskim komunikacijama kao vidu tehničke kulture. Uz ponajviše ogroman rad i trud njenih osnivača kao i drugih članova i građana udruga je uspjela ostvariti sve osnovne zadaće koje prethode ostvarivanju samog rada i postojanja ovakve organizacije. Ishodovane su sve potrebite dozvole i registracije kod ovlaštenih tijela državne uprave kao i saveza, pronađen i unajmljen objekt u kojem će udruga imati svoje sjedište te odrađeni i drugi poslovi vezani za početak rada udruge. Sjedište udruge smo pronašli u napuštenoj zgradi bivšeg aero radio fara kraj sportskog aerodroma u mjesnom odboru Jelas. Uspostavom komunikacije sa nadležnima u Državnoj agenciji za nadzor zračnog prometa uspjeli smo taj objekt dobiti na korištenje. Uslijedio je rad na popravku objekta, posebice u interijeru kao i u okolišu istog jer je objekt stajao napušten četrdesetak godina te doslovno zarastao u raslinje. Samo mnogo volonterskog rada dalo je rezultate. Interijer objekta je doveden u uporabno stanje, provedena je nova elektro instalacija, spojena električna struja, pribavljeno ponešto namještaja zahvaljujući donacijama članstva i drugih građana i organizacija, te je okoliš objekta doveden u red košenjem trave i krčenjem raslinja. Uređaji i oprema koji su se koristili u to vrijeme, pa i dugo vremena kasnije, dolazila je iz vlasništva članova udruge te se tom opremom koristilo i u natjecanjima prvenstveno na VHF području. Ubrzo su se počeli i ostvarivati rezultati rada u natjecanjima pa možemo i napomenuti prvo mjesto u 9A Activity za 2008. i drugo mjesto 2009. godine u istom. Također bilježimo mnogo prvih, drugih i trećih mjesta u natjecanjima u 9A i izvan naše zemlje čiji su organizatori lokalni klubovi ili udruge. Do 2010. godine uglavnom se natjecalo i „radilo“ na VHF-u a od 2010. uspijevamo postaviti prve antene i pribaviti prvi uređaj za rad na KV području.2011. postavljamo i puštamo u uporabu veliki antenski sustav za KV (3,5 i 7 Mhz) te zaživljava rad na ovom valnom području. Članovi se aktiviraju u radu na KV-u u natjecanjima kao i u DX-u (CW) te stižu i prvi uspjesi ovog rada (četvrto mjesto u svijetu na CQ WW WPX SSB 2011.).Danas udruga broji oko 60-tak članova radioamatera i podupirućih članova, od toga dvadesetak operatora A razreda. Možemo reći da je polovica članstva aktivna u svim dijelovima rada udruge, a okosnicu svih aktivnosti predstavlja sama uprava udruge (Izvršni odbor) koji je glavni pokretač i realizator života udruge. Udruga se uključila u rad Državne uprave za zaštitu i spašavanje u Područnom uredu u Slavonskom Brodu te sudjeluje u svim aktivnostima koje se postave pred nju, a vezane su za pomoć u slučajevima ugroze života i materijalnih dobara. Udruga aktivno sudjeluje u svim aktivnostima koje provode Zajednice tehničke kulture grada Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije čiji je član od 2009. godine. Udruga sudjeluje u organizaciji ili izvođenju aktivnosti drugih klubova i društava kod kojih postoji potreba za suradnjom kroz radio komunikacijsku podršku koju mogu pružiti naši operatori. Već tradicionalno članovi naše udruge kroz proslavu Dana grada Slavonskog Broda aktivno sudjeluju u organizaciji prezentacije rada radioamaterskih operatora kroz prigodni CQ te su postali nezaobilazna postaja za posjetitelje na reprezentativnim gradskim lokacijama. Kroz svoje postojanje do danas udruga je obučila dvadesetak novih amaterskih radio operatora P razreda koji su uspješno položili ispite te dobili svoje pozivne znakove. Udruga se aktivira i u radu sa mlađim naraštajima naših sugrađana organizirajući za njih male škole radioamaterizma tijekom ljetnog perioda.Odlukom Izvršnog odbora udruge od 2010. godine pristupamo organizaciji natjecanja koje se provodi na području VHF, a u prvo vrijeme je nosilo naziv „Dani Brodsko-posavske Županije“.  Od 2012. godine ovo natjecanje je preimenovano u natjecanje VHF Contest „Brod“ koje se održava u mjesecu veljači u sklopu 2. perioda 9A Activity Contesta. Povodom toga u mjesecu svibnju organiziramo i Hamfest u Slavonskom Brodu na kojem se okupljaju radioamateri iz naše zemlje i okolnih zemalja koji su sudjelovali u natjecanju. I na kraju ovog vrlo sažetog opisa četverogodišnjeg rada moramo napomenuti da smo uz sve probleme koji su stajali pred ovom udrugom ipak uspjeli naše želje i aktivnosti provesti u djelo. Za budući rad i aktivnosti koje su u planu potrebno je još puno toga učiniti, no međutim, dobra podloga postoji a to je ova naša udruga za koju se nadamo da će donijeti još mnogo zadovoljstva svojim članovima i biti na ponos građanima našeg grada i naše zemlje.RAU je postala stalna članica:

 

Osnivači RAU "JELAS"  9A1JSB

1.    9A6GWF    Ivan Blažić
2.    9A6LRY     Slobodan Kuzmanović
3.    9A6IV        Ivica Vukoja
4.    9A3ASJ     Slobodan Janković
5.    9A1DL       Đuro Lacković
6.    9A7GZX     Drago Paunović
7.    9A7GZT     Magdalena Kapler
8.    9A6PMB     Marijan Biljan
9.                    Blažan Lovrić
10.                    Željko Šerfezi

Upravna tijela za mandatno vrijeme: 20.03.2016. do 20.03.2020.
Izvršni odbor:
Predsjednik:       Dragan Paunović, 9A7GZX,
Tajnica:              Magdalena Kapler, 9A7GZT,
Dopredsjednik:  Ivan Blažić 9A6CC,
Članovi:            Marijan Ćosić, 9A7ZZ,
                         Martin Hančić, 9A3BHN,
                         Miloslav Koudela, 9A5RY
                         Marijan Biljan, 9A6PMB

Nadzorni odbor:
Predsjednik:     Ivica Vukoja, 9A6IV
Članovi:           Branko Vukušić, 9A7JVB
                        Goran Šusto, 9A7DIP