Na početku ove objave autor ovih članaka sa ispričava posebno članstvu RAU „Jelas“ zbog poduže pauze u objavama aktivnosti i rada u našoj udruzi. Način života i užurbanost današnjih životnih prilika (i neprilika) ne ostavlja nam puno vremena za slobodne aktivnosti i razne hobije. Ali evo sa dolaskom hladnijih dana a i završetkom moderiranja novog izgleda naše web stranice na čemu zahvaljujemo našem kolegi 9A6JRZ (Zoranu), ukratko ćemo opisati aktivnosti unutar navedenog perioda.

Članovi naše udruge su od mjeseca srpnja poduzimali niz aktivnosti u radu udruge kao što su, posebno, sudjelovanje u natjecanjima na KV i UKV frekvencijskom području, rad na popravcima i pregradnji opreme i antenskih sustava, sudjelovanju  u raznim prigodnim QSO-ima (prigodne diplome), u radu za potrebe pribavljanja diploma za održane veze iz pravilnika za DXCC liste, u aktivnostima održavanja okoliša objekta sjedišta RAU kao i samog objekta udruge kao i drugim aktivnostima. S tim u vezi možemo spomenuti aktivnosti kroz sudjelovanje u natjecanjima na KV kao što su natjecanja iz serije CQ WW VPX te natjecanje RSGB Iota gdje već tradicionalno postižemo najbolje rezultate a tome se nadamo i ove godine. Članovi UKV contest teama odradili su skoro sve periode državnog 9A Activityja i uz to pripadajuće conteste organizatora naših klubova i udruga. Tijekom ovog perioda članovi naše udruge poduzeli su i pregradnju (popravak) stradalog krovišta tijekom mjeseca siječnja. Pošto je izostala potpora društvenih struktura članovi udruge su svojim radom te ušteđenim i doniranim financijskim sredstvima popravili krovište te ga doveli u zadovoljavajuće stanje (vidi foto).Tijekom ovih vrućih ljetnih mjeseci članovi udruge određeni za održavanje okoliša udruge kao i samog objekta su već po ustaljenom slijedu uredno održavali navedeno te zaduženu imovinu uređivali besprijekorno. Tijekom ovog perioda nisu izostali obvezni dani za uredovanje uprave udruge te se na udruzi uvijek mogla naći pojedina odgovorna osoba za rad udruge. Sva potraživanja udruga je podmirila bez izuzetaka i na vrijeme kako u domeni podmirivanja dostave energenata tako i u domeni pribavljanja materijalno tehničkih i drugih dobara i usluga potrebnih za rad udruge. Kao i do sada i u ovom periodu nastavlja se uredno dotjecanje QSL karata kao i rad na slanju QSL kartica za odrađene veze a i završen je i obiman posao oko pregleda kartica te njihovo sortiranje po državama, radioamaterskim entitetima, ekspedicijama i dr. Udruga već posjeduje zavidan broj QSL kartica za odrađene QSO-e zahvaljujući skoro svakodnevnom radu na dnevniku rada posebno CW (morse) modu rada  no o tome ćemo pisati posebno jednom prilikom. Kroz ove aktivnosti istaknut ćemo članove koji su odvojili ponajviše slobodnog vremena potrebnog da se ovo sve ostvari a to su; 9A7ZZ (Marijan), 9A3BHN (Martin), 9A5RY (Miloslav), 9A1AD (Dejan), 9A7GZX (Drago), 9A6PMB (Marijan), 9A6IV (Ivica), 9A7GZT (Magdalena). Događanja iz ovog perioda mogu se pogledati u galeriji slika.