Aktivnosti udruge veljača – travanj 2017.
Uobičajenim slijedom rada i aktivnosti u našoj udruzi u prvom tromjesečju članovi udruge poduzeli su slijedeće aktivnosti; organizacija i održavanje redovite godišnje izvještajne skupštine udruge, priprema, organizacija i održavanje radioamaterskog natjecanja u organizaciji naše udruge VHF Contest „Brod“ 2017, učestvovanje u poglavito  natjecanju 9A Activity periodima, sudjelovanje u organizaciji i izvođenju obilježavanja Dana civilne zaštite, organizaciji i početnim aktivnostima održavanja opreme i uređaja kao i interijera i eksterijera sjedišta udruge kao i druge aktivnosti.

VHF Contest „Brod“2017.
Po osmi puta uspješno je organizirano i izvedeno naše radioamatersko natjecanje pod nazivom VHF Contest „Brod“ za 2017.godinu. I ove godine natjecanje je organizirano u tri kategorije (A – jedan operator,sve vrste rada; B – više operatora – klubovi i C – postaje  izvan Hrvatske). U natjecanje je zaprimljeno 122 natjecataeljska dnevnika  iz Repulike Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Češke, Slovačke...

Redovita godišnja izvještajna skupština
Uslijed novih  odrednica u radu i aktivnostima udruga u okviru Zajednica tehničke kulture kao i odrednicama novog statuta udruge, I.O. udruge organizira dvije centralne skupštine tijekom godine (Izveštajnu  za prethodnu godinu i redovitu sa donošenjem i izglasavanjem planova i programa za narednu godinu). Skupštini je prisustvovao natpolovičan broj članova udruge te su uspješno usvojena izvješće za proteklu godinu (financijsko i izvješće o radu). Na skupštini je ipak bilo i riječi oko nekih planova za ovu godinu kao što su; rad na poboljšanju antenskih sustava za natjecanja, pitanja obnove nekih tehničkih komponenti i uređaja, organizacija hamfesta za ovu godinu, obilježavanje desetogodišnjice rada udruge i drugo...

Aktivnosti udruge u zaštiti i spašavanju
I ove godine na poziv Centra 112 DUZS-a područnog ureda u Slavonskom Brodu uprava udruge poduzela je radnje na aktiviranju članstva kod sudjelovanja u obilježavanju Dana Civilne zaštite. Na glavnom gradskom trgu udruga je postavila štand sa tematikom rada radioamatera u sustavu zaštitie i spašavanja kao i u sudjelovanju i potpori u radu Postrojbe za veze Civilne zaštite Brodsko posavske županije.

Sudjelovanje u radioamaterskim natjecanjima
Članovi udruge redovito sudjeluju o ovom tromjesčju u natjecanjima posebice na VHF radnom području u natjecanju 9A Activity kao i u natjecanjima vezanim za navedene periode a u organizaciji pojedinačnih klubova i udruga iz naše zemlje. Bilježimo i sudjelovanje u natjecanju Hrvatski KV kup na kratkovalnom radnom području.

Ostale aktivnosti
Određen je i broj aktivnosti koje nisu vezane posebno za razne organizacije i događanja a prijeko su potrebne za uspješan rad udruge kao što su; održavanje okoliša udruge, servisiranje i održavanje opreme i antenskih sustava, održavanje objekta sjedišta udruge, odrađivanje DX  veza za DXCC liste i diplome, odrađivanje DX veza modom rada CW, rad sa QSL karticama, administrativni rad tajništva udruge koji u posljednje vrijeme
oduzima sve više vremena i traži i druga saznanja o vođenju upravnih poslova kao i o vođenju financijskih zapisa.
Dakle, možemo reći da je puno aktivnosti koje se odvijaju “ispod radara“ a posebno su važne za rad udruge i iziskuju dodatno slobodno vrijeme članstva te ih u svojim izviješćima ne smijemo i nećemo izostavljati. Nekoliko fotografija iz ovih aktivnosti može se pogledati u >>galeriji slika<<