Sa saznanjem da je navedeni odjel Hrvatskog radioamaterskog saveza reaktivirao rad radioamatera u sustavu zaštite i spašavanja, odlučili smo se pridružiti ovim aktivnostima koje su i u osnovnim odrednicama rada svih radioamaterskih klubova i udruga u našoj zemlji pa i svijetu. U kontaktu sa voditeljima SR VKS (Sustav radioamaterskih veza u kriznim situacijama) dodgovorili smo prijavu naše udruge u ovaj sustav za potrebe određivanja jedne odgovorne postaje u našoj županiji koja će izlaziti na nastupajuće vježbe ovog odjela. U jednoj vježbi SRVKS-a članovi naše udruge su već sudjelovali ostvarujući veze sa određenom amaterskom radijskom postajom u Donjem Miholjcu kao centralnom za područje Slavonije i Baranje. Uprava udruge se obvezuje poraditi više na ovom sustavu i aktivnostima koji je bio nepravedno zapostavljen  dugi niz godina. O aktivnostima u ovom dijelu redovito ćemo izvješćivati na našem Web-u.