Upravne aktivnosti udruge
Tijekom druge polovine godine u udruzi se održavaju uobičajene upravne i poslovne aktivnosti potrebne za kontinuirani rad udruge.Nabrojati ćemo najvažnije a to su: održavanje uredovnog dana gotovo u svakom tjednu navedenog perioda na kojima se doznaje najviše informacija o radu i planovima rada, upravno pravni poslovi tajništva koji se odnose na korespondencije sa krovnim udrugama, izrada i ispunjavanje zadanih formi financijske i druge dokumentacije, financijske transakcije i knjiženja svih vrsta. Od drugih aktivnosti bitnih za rad udruge možemo spomenuti redovito održavanje okoliša udruge i pribavljanje sredstava vezanih za tu aktivnost, održavanje opreme i uređaja i prostora vezanih za rad udruge tako da možemo reći da udruga kontinuirano obavlja sve zadatke koji se pred nju postavljaju u domeni upravnih i drugih poslova  potrebnih za normalno funkcioniranje.
Ovdje možemo i navesti održavanje nekoliko sastanaka vezanih za rad Izvršnog odbora tijekom godine na kojima se raspravlja tekuća tematika vezana za tromjesečne planove i izviješća.Nadalje ćemo spomenuti i održavanje skupštine udruge tijekom mjeseca studenog a vezano temom za donošenje plana i programa rada udruge za narednu godinu te se na njoj nije raspravljalo o drugim temama.


Contesti i natjecanja
Tijekom druge polovine godine udruga je sudjelovala u natjecanjima kako na VHF-u (UKV) tako i u pojedinim natjecanjima na HF (KV). Ne možemo reći da je udruga u navedenim natjecanjima postigla neke posebno velike rezultate ali dakako, bitan je rad i aktivnost za pozivni znak udruge što pokazuje da još  uvijek postoji volja i želja za radom u amaterskom bavljenju ovim hobijem. Navesti ćemo neka natjecanja u kojima je udruga sudjelovala: 9A Activity je odrađen u 10 perioda te je ostvaren ukupan rezultat 5 mjesto u kategoriji B (više operatora,velika snaga,više operatora), spomenut ćemo nekoliko contesta lokalnih organizatora a to su: Antunovo 2017, Otok Ivanić, Alpe Adria VHF Ctest, Bilogora, Kutinska Dunja i Lipik 2017. Uspjesi u ovim natjecanjima su od 6. do 12 mjesta.
U kratkovalnim natjecanjima bilježimo tek nekoliko sudjelovanja a to su: Iota RSGB za 2017. u kojem je udruga postigla dobar rezultat osvajanjem 2. mjesta u svjetskom plasmanu za rad od 12 sati ,Hrvatski KV Kup i nekoliko kratkih  testnih natjecanja u kojima nije bio bitan rezultat nego testiranje opreme i antenskih sustava nakon servisa. Sve vezano za natjecanja može se vidjeti u kartici diplome i nagrade.

Sudjelovanje i aktivnosti u zaštiti i spašavanju
Udruga je tijekom mjeseca lipnja organizirala i provela već najavljenu aktivnost u okviru HRS VKS odjela. Na objektu udruge organizirali smo i okupili team za ovu aktivnost od osam članova i unatoč vrlo nepovoljnim vremenskim uvjetima velike vrućine uspješno odradili vježbu „Vatrogasna karavana 2017“. Uz prisustvovanje koordinatora za HRS VKS kolege Tihomira poduprli smo našu voljnost biti okosnica upravne postaje za slavonsku posavinu u slučajevima zaštite i spašavanja te smo u mogućnosti ponuditi širok spektar djelovanja na gotovo svim frekvencijskim područjima u isto vrijeme te tako doprinijeti radu HRS VKS-a. Treba reći da je udruga sudjelovala u još nekoliko aktivnosti vezanih uz ovu temu koje su organizirale druge udruge, klubovi i pojedinci što postaje neka naša nepisana obveza a za svaku ovu aktivnost se okuplja više članova naše udruge. Nekoliko slika iz ove aktivnosti može se pogledati u galeriji slika.
 
VHF Contest „Brod“ za 2017.
Kao što je (do sada) već znano, prigodno okupljanje za dodjelu nagrada a u svezi našeg VHF natjecanja „Brod“ 2017 nije održano. Razloga je puno pa ćemo samo neke nabrojati i mislimo da će se mnoge naša organizacije naći u tom opisu: tijekom ljetnih mjeseci velike vrućine koje ne dozvoljavaju organizaciju ovakvih manifestacija, već znano nejavljanje sudionika na mail organizatora tako da nikada ne znamo koliko će biti sudionika (što uzrokuje dodatne probleme), odsutnost većine članstva udruge, razni privatni problemi vezani za članstvo, tako da svi poslovi vezani za ovu temu padaju na par ljudi koji se teško mogu nositi sa ovim radom.
Unatoč svemu nabrojanom uprava udruge je izradila nagrade za prošli contest i kao i prijašnjih godine dostavila poštom na kućne adrese kolega koji su u plasmanu za iste. U naše natjecanje se prijavilo 87 postaja iz šest zemalja a dobitnici nagrada su postaje plasirane od prvog do desetog mjesta u tri kategorije, što za sada udruga može podnijeti na financijskom planu. Problem kod organiziranja hamfesta je u tome što i kada kolege dođu na hamfest više od polovine nagrada se opet mora poslati poštom te tako time ne rješavamo puno kao i problem kod poziva da se kolege odazovu mailom na našu adresu da znamo koliko sudionika će biti u navedenoj manifestaciji.

Druge aktivnosti
Od drugih neplaniranih aktivnosti a u smislu plana i programa rada za prošlu godinu možemo navesti neke koje su se odvijale tijekom navedenog perioda. Održava se kontinuirani rad na DX vezama kroz rad sa modom rada CW, redoviti QSL servis za članove udruge kao i za sami pozivni znak udruge, bilježimo i nekoliko testiranja natjecateljski lokacija na povišenim kotama u našem okružju kako bi se mogao obavljati bolji rad a time i uspjesi na VHF-u, bilježimo i rad na pripremi novog antenskog sustava za UKV na objektu udruge (nabavka materijala, financijska konstrukcija i sama izrada istog) kako bi se poboljšao prijem antena u sjedištu udruge a vezano za rad u uvjetima loših meteo propagacija.

Zaključak sezone 2017.
Iz ovih svih opisa možemo za kraj sezone 2017. zaključiti da aktivnosti u  radu udruge ne manjka no uvijek može bolje i više no sami možemo biti svjesni situacija u kojem se nalaze udruge i klubovi u našoj zemlji, od nedostatka financijskih sredstava, nedostatka članstva zainteresiranog za ovu aktivnost, trenutna društvena situacija, posvemašnja nezainteresiranost i površnost kojoj svjedočimo svakim danom te niz drugih problema. Unatoč svemu mišljenja smo da udruga i dalje obavlja svoje aktivnosti zbog kojih je osnovana a to je mjesto za stjecanje znanja, druženje, razmjena ideja i iskustava, društveno korisni rad i postojanje a sve u okviru bavljenja amaterskim radijskim komunikacijama.

Galerija slika