Uvod
Tijekom radioamaterske sezone 2018. godine članstvo naše udruge poduzimalo je aktivnosti sukladno planu i programu rada za navedenu godinu a odobrenog od skupštine udruge tijekom 2017 godine.Neke aktivnosti su tijekom godine uzele učešće u radu a nisu planirane no već je  to i slučaj tijekom prijašnjih godina pa stoga se u planu i vode pod točkom i druge aktivnosti prema potrebi. Ne možemo reći da je godina sama po sebi obilovala nekim posebnim novitetima u radu i aktivnostima udruge no ostale uobičajene aktivnosti su se odvijale po planu i programu. U naredni točkama ćemo ih ukratko spomenuti a unutar sastavnica plana i programa rada.


Održavanje prostorija i sredstava za rad udruge
Tijekom navedenog perioda (sezone) članstvo udruge kao i svih sezona koje provode na lokaciji rada udruge su vršili aktivnosti na održavanju interijera i eksterijera lokacije i objekta sjedišta udruge. Rad se odnosio na sanitarno i tehničko održavanje prostorija udruge kao i eksterijera (okoliša) objekta. Tijekom sezone proljeće-jesen poduzimalo se veći broj aktivnosti na suzbijanju rasta vegetacije kao i štetnih alergenih trava sustavnom košnjom cca 2000m2 okoliša objekta. Isto tako članstvo je i odradilo i održavanje samog objekta i interijera u objektu redovitim aktivnostima čišćenja i otklanjanja kvarova na inventaru kako bi se omogućio nesmetani rad i zadržavanje te funkcioniranje osnovnih potreba članstva na objektu sjedišta udruge.

Aktivnosti udruge u sustavu zaštite i spašavanja
Tijekom navedene sezone nije bilo posebnih aktivnosti u zaštiti i spašavanju što se tiče  suosnog rada naše udruge i društvenih organizacija ovog poziva. Bilježimo odziv našeg članstva na pozive nekoliko provjera veza u slučaju kriznih situacija a pod organizacijom HRS VKS-a ili pojedinih organizacija radioamatera iz naše zemlje. Naši članovi zaduženi prvenstveno za rad u sustavu VKS vrlo su zainteresirani za ovaj rad i tijekom sezone predlažu da se udruga sama po sebi više angažira tijekom godine u ovom radu što će IO udruge razmotriti i staviti u plan za narednu godinu.

Sudjelovanje udruge u radioamaterskim natjecanjima
Kao i svake sezone članstvo se uključivalo u razna radioamaterska natjecanja kako u organizaciji domaćeg saveza (HRS) tako i klubova i udruga radioamatera u našoj zemlji (područje VHF –UKV). Članstvo (team KV) sudjelovao je i u nekoliko natjecanja na području freq. kratkog vala (HF) u organizaciji radioamaterskih saveza drugih zemalja kao i krovne org. radioamatera IARU. O rezultatima ostvarenim na svim ovim natjecanjima nećemo ovdje nadugo elaborirati nego možemo reći da su rezultati veoma dobri ali ih ne smatramo prijeko  relevantnima za rad jedne udruge da bi se samo govorilo o tome dijelu amaterskog radija. Postoji prijedlog da se na kraju godine (natjecateljske sezone) popišu sva natjecanja kao i sve druge aktivnosti u pribavljanju prigodnih QSO-a i vrednovanja istih te se postave na web stranicu kao zaseban dokument što i kanimo učiniti u narednom periodu rada udruge. Radije prilažemo u izvješću pojačan rad na DX vezama i svakodnevnom QSO prometu kao i u aktivnostima u dobivanju certifikata za održane veze kod prigodnih događanja (kao...svjetsko prvenstvo u nogometu Rusija 2018 i dr.). Takvih aktivnosti je bilo ove godine puno više zahvaljujući kolegama koji preferiraju manje stresan rad nego što je to u natjecanjima pa ostvaruju uistinu zavidne QSO kao i certifikate za prigodne diplome. Neke od diploma i certifikata za ovu godinu se mogu pogledati u posebnoj kartici.
Aktivnosti udruge u radu sa krovnim društvenim i drugim organizacijama
Tijekom godine udruga je učestvovala na nekoliko aktivnosti poglavito u organizaciji svoje krovne društvene organizacije Zajednice Tehničke kulture grada Slavonskog broda kao i ZTK Brodsko-posavske županije kao i grada Slavonskog Broda. Članstvo je na tim manifestacijama vršilo prezentacije rada u radioamaterizmu kao i sudjelovanje u istima sa drugim organizacijama i udruženjima ZTK. Samo ćemo napomenuti neke: Aktivnosti „Ljeto u Brodu 2018.“ , Katarinski sajam 2018., Dani borbe protiv ovisnosti, Maketarski kup „Festung Slavonski Brod, Maketarski kup „Osijek 2018.“ i drugo.

VHF Contest „Brod“ 2018. organizacija i provedba
Već tradicionalno udruga kao što je poznato održava i organizira svoje natjecanje VHF (UKV) Contest „Brod“ koji je ove godine održano tijekom mjeseca veljače. Na natjecanje je pristiglo 56 dnevnika rada iz 10- tak zemalja iz okruženja. Pregledom dnevnika pristupilo se i sastavljanju liste dobitnika nagrada (prema pravilniku natjecanja). Nagrade (diplome i medalje) su tijekom godine isporučene natjecateljima na kućne adrese kako u HR tako i u drugim zemljama. Radioamatersko druženje (HAMFEST) nije održano iz dobro znanih razloga vezanih za organizaciju ali tijekom naredne sezone nadamo se da ćemo uspjeti uskladiti prvenstveno članske potrebe i slobodno vrijeme članova te pristupiti organizaciji ovakve manifestacije što i nije baš lagan zadatak. Već početkom naredne sezone u HRS poslan je novi pravilnik natjecanja za 2019. pa želimo svima puno uspjeha u natjecanju i puno dobrih veza.

Druge aktivnosti u radu udruge
Kako smo i napomenuli tijekom sezone pojavljuju se neplanirane aktivnosti u radu i životu udruge pa se mora aktivirati i na nenadanim područjima rada. Pri tome mislimo na neka događanja od kojih radiamaterska djelatnost nije „operirana“ a to su posebice razni kvarovi opreme i uređaja kojih ni ove godine nismo bili pošteđeni. Pravovremenom akcijom svi su kvarovi i oštećenja sanirani te su oprema i instalacije dovedene u red i posložene za sigurnu uporabu u amaterskom radiju. Tijekom sezone a iz poznatih razloga udruga nije pristupila nabavci nekog vrijednijeg dijela opreme tek nešto mjernih uređaja za visoke snage za rad na KV području (SWR i power metar) nego je aktivnost bazirala na održavanju postojećih sustava i opreme koji funkcioniraju uredno u svoji zadanim performansama. Nadamo se u narednom periodu rješavati neke probleme sa pokojim dijelom nove opreme kao što su novi uređaj za KV  i 50MHz, antenski stup sa mogućnosti lakšeg (sigurnijeg) pristupa servisu antenskih sustava kao i prijenosne uređaje za aktivnost u sustavu VKS.

Zaključak
Ovu radioamatersku sezonu ne možemo po nečemu posebno izdvojiti niti se posebno pokuditi ili pohvaliti nego zaključujemo da je ona unutar uobičajenih aktivnosti amaterske  radijske službe. Tijekom naredne sezone pokušat će mo dodati neke aktivnosti kako bi smo oplemenili rad naše udruge. U planu je i otvaranje profila udruge na društvenoj mreži Facebook na kojoj bi se objavljivale sve pojedine novosti u radu udruge u realnom vremenu kao i svi rezultati natjecanja. Nekoliko fotografija iz aktivnosti tijekom 2018 godine može se pogledati u galeriji slika. Svim članovima udruge i kao i posjetiteljima ove naše web stranice želimo sve najbolje u novoj sezoni 2019.    73!

Diplome i pehari 2018

QSL-ke 2018

Aktivnosti u 2018-oj godini