Rezultati takmičenja KV UKV i UHF u 2010.god.

Datum Takmičenje Mjesto Veza Bodovi Operatori
1p Vidovo 4 46 3527 9A6GWF  9A3DGB
2p - 37 2961 9A1AP  9A3DGB
3p Bilogora 4 43 3790 9A7GZT 9A7GZX
4p Podravina 3 42 4100 9A6IV 9A3DGB
5p Dan B-P županije 4 48 3584 9A6IV 9A3DGB
5p Pokuplje 11 48 3584 9A6IV 9A3DGB
6p Antunovo - - - -
7p Otok Ivanić 4 46 5230 9A7GZX
8p Lipik 5 76 9223 9A6LRY
9p Kutinska Dunja
-
10p Ruka prijateljstva 9 46 5735 9A6LRY 9A7ZZ
11p Koprivnica -
2010 9A Activity
Zimski  kup 1 33 1723 9A3DGB 9A6GWF 9A6IV
9A VHF UHF SHF
9A VHF UHF SHF
HR Ljetni kup 38 60 6812 9A6LRY   9A7GZX
HR Ljetni kup 70 cm
ZG FM 1p -
ZG FM 2p -
ZG FM 3p -
ZG FM 4p -
ZG FM 5p -
ZG FM 6p
-
2010
ZG FM

KV Bilogora
KV Kup Jadrana
KV Koprivnica